top of page
cnc işleme makinesi_edited.jpg

CNC İŞLEME NEDİR

Ne Yapıyoruz 

CNC işlemi, işleme takımlarının komutlarını kollar, düğmeler ve tekerlekler aracılığıyla yönlendirmek ve yönlendirmek için canlı operatörlerin gerekli olduğu manuel kontrolün sınırlamalarının aksine çalışır ve dolayısıyla bunların yerine geçer. İzleyici açısından, bir bilgisayar sayısal kontrol sistemi, sıradan bir bilgisayar bileşenleri kümesine benzeyebilir, ancak CNC işlemede kullanılan yazılım programları ve konsollar, onu diğer tüm hesaplama biçimlerinden ayırır.

CNC programlamada, sayısal sistem içindeki kod oluşturucu, hata olasılığına rağmen çoğu zaman mekanizmaların kusursuz olduğunu varsayacaktır; bu durum, bir CNC makinesinin aynı anda birden fazla yönde kesmeye yönlendirilmesi durumunda daha da artar. Bir takımın sayısal kontrol sistemine yerleştirilmesi, parça programı olarak bilinen bir dizi girdiyle özetlenir.

Sayısal kontrol makinesinde programlar delikli kartlar aracılığıyla girilir. Bunun aksine, CNC makinelerinin programları bilgisayarlara küçük klavyeler aracılığıyla beslenir. CNC programlama bilgisayarın belleğinde tutulur. Kodun kendisi programcılar tarafından yazılır ve düzenlenir. Bu nedenle CNC sistemleri çok daha kapsamlı hesaplama kapasitesi sunar. Hepsinden iyisi, CNC sistemleri hiçbir şekilde statik değildir çünkü revize edilmiş kod aracılığıyla önceden var olan programlara daha yeni istemler eklenebilmektedir. 

Temel olarak, CNC işleme, takım tezgahı fonksiyonlarının hızını ve konumunu önceden programlamayı ve bunları, insan operatörlerinin çok az katılımıyla, tekrarlanan, öngörülebilir döngülerde yazılım aracılığıyla çalıştırmayı mümkün kılar. CNC işleme sürecinde, bir 2D veya 3D CAD çizimi tasarlanır ve bu çizim daha sonra CNC sisteminin çalıştırılması için bilgisayar koduna çevrilir. Program girildikten sonra operatör, kodlamada herhangi bir hata olmadığından emin olmak için programı bir deneme çalıştırması yapar.

CNC, Bilgisayar Sayı Kontrolü'nün kısaltmasıdır. Sert malzemelerin kesilmesi ve şekillendirilmesinde kullanılan bir kesim yöntemidir. Tabla ve kesim kafasından oluşan bir düzlem üzerine kurulu tezgaha CNC tezgahı denir. İlkel bir torna örneğine göre, CNC kesim yapan firmalar sac, demir, çelik, alüminyum, ahşap, pleksi ve benzeri tüm düzlemleri şekillendirebilirler.  CNC kesim işlemlerinde farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Standart CNC'nin yanı sıra, CNC plazma kesim, CNC oksijen kesim, CNC lazer kesim teknolojileri işin niteliğine ve gereksinimlerine göre tercih edilebilir.


CNC oksijen kesim şekli en yaygın kullanılan kesim işlemidir. Metal malzeme, yanıcı bir gazın oksijen ile yakılmasıyla elde edilen yüksek ısı ile tutuşma sıcaklığına kadar ısıtıldıktan sonra, ısıtılmış bölge saf oksijen gazı jeti ile kesilir. Oksijen ve ısınmış metal bölgesi arasında oluşan ekzotermik reaksiyon sonucunda, oksijen metali yakar ve yanma ürünü olan metal oksidi malzemenin arkasından üfleyerek dışarı atar.


CNC plazma kesim, basınçlı hava ile iyonize edilerek plazma haline getirilen iletken malzemelerde kesme işlemi gerçekleştirir. Plazma kesim işleminde güç kaynağı, uygun tipte torç ve sürekli sabit basınçlı hava gibi unsurlar gereklidir. Plazma kesimin en büyük avantajı tüm iletken metallerde uygulanabilir olmasıdır.


CNC lazer kesim, paslanmaz çelik, alüminyum ve sac metal malzemelerin kolaylıkla ve hızlı bir şekilde işlenip şekillendirildiği bir kesim tekniğidir. Lazer kesim makinaları sac levhaları hatasız bir şekilde hızlıca işler.  Programlaması yapılan tasarımlar lazer kesim makinelerinde kendini bulur.

bottom of page